به گزارش نوای چالدران، درمقایسه با سایر شهرستانها جاده های مواصلاتی شهرستان چالدران از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند وعلاوه بر کیفیت پایین آسفالت جاده ها و وجود چاله چوله ها باعث ضرر و زیان فراوان به خودروها شده وتاکنون در خصوص عملیات اساسی بهسازی و آسفالت جدید جاده ها  اقدام نشده است.

 

وجود اختلاف ارتفاع جاده با حاشیه در برخی مسیرها ، کم عرض بودن و کمبود حفاظ جاده ای، نبود سامانه روشنایی، فرسودگی آسفالت جاده ها، نبود حتی یک متر آزاد راه ، موجب شده سالانه تعداد زیادی از شهروندان چالدرانی قربانی این جاده ها شوند که بوی مرگ می دهند.

 

هرچند تصادفات و مرگ و میر همشهریان درحوادث جاده چالدران به خوی و قره ضیاءالدین هرسال تکرار می شود ولی وقوع هرساله  تصادفات در این جاده ها همانند سال های گذشته ، نگرانی افکار عمومی را به دنبال داشته و در این میان کم توجهی مسئولان به این امر نگرانی را دوچندان می کند.

 

آسفالت این جاده ها بدترین شرایط را دارد و از استاندارد لازم برخوردار نیست رسیدگی به وضعیت نامطلوب این مسیر ازخواسته های مردم و مسافرانی است که گذرشان به این مسیر می خورد .

 

امید این بارمسئولان فکری به حال این جاده ها بکنند چرا که شاهد تصادف های زیادی در این مسیرها هستیم.

 

از مسوولین ذیربط شهرستان چالدران انتظار می رود حل این مشکلات را به صورت جدی در دستور کار خود قرار بدهند چرا که این جاده  ها در شان شهرستان ما نیست.