مدیر جهاد کشاورزی چالدران در گفتگو با نوای چالدران گفت: زنبورداران مهاجری که در مناطق ییلاقی چالدران استقرار می یابند از شهرستانهای خوی، ماکو، شوط، پلدشت، چایپاره، سلماس و استانهای همجوار است.

وی تصریح کرد :شهرستان چالدران با داشتن بیش از ۱۶۰ هزار هکتار مراتع سر سبز و بیش از ۳۰ گونه انواع گل های شهدزا جزء شهرستانهای مهم تولید عسل در استان آذربایجان غربی است.

حسن جلالی گفت: تاکنون مجوز استقرار ۱۱ هزار کندوی زنبور عسل در ییلاقات چالدران صادر شده است و با توجه به تمدید صدور مجوز تا پایان خرداد ماه پیش بینی می شود این تعداد کندوی زنبور عسل به ۲۰ هزار کندوی زنبور عسل برسد که پیش بینی می شود از این تعداد کندو ۴۴۰ تن عسل برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی چالدرات خاطر نشان کرد :وجود ظرفیتهای فراوان در شهرستان چالدران باعث شده این روزها زنبور داری عرصه مناسب برای اشتغال زایی جوانان شهرستان باشد.

جلالی افزود :بعد از ۴/۵ ماه تلاش عسل تولیدی زنبورداران مهاجر و بومی استقرار یافته در ییلاقات چالدران جهت فروش به بازار های داخلی و خارجی عرضه خواهد شد.

وی گفت :امسال تعداد حضور زنبور داران مهاجر در مناطق ییلاقی چالدران در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.