به گزارش نوای چالدران ،مردم خداجویی چالدران از اول شب تا طلوع فجر با نوای روحانی و ملکوتی «بک یاالله» و «الغوث الغوث» دست نیاز به درگاه احدیت برده و قدر لحظه به لحظه قدر را قدر دانستند و چنین نجوا دادندکه خدایا نکند که قدرِ، درلابه لای آمد و شد روزمره ماه خدا گم شود، که این شب تقدیر، بی تکرارو یگانه است ، خدایا نکند ثانیه های طلایی این شام زرّین، در چین و چروک عافیت طلبی، به خواب غفلت بگذرد! شاید این «قدر» آخرین من و تو باشد و کاغذ سرنوشتمان تا «قدر» سالی دیگر کفاف نکند.

IMG_3399 IMG_3404 IMG_3405 IMG_3431 IMG_3433 IMG_3438