به گزارش نوای چالدران ،فرماندار شهرستان چالدران در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبر نگاران این شهرستان با اعلام این خبر گفت :راه اندازی این بازارچه ها با هدف استفاده از مزایای مرز و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه بر اساس تفاهم به عمل آمده در جریان دیدار مقامات استانی با والیان ایغدیر و آغری ترکیه انجام می گیرد.

محمدزاده با اعلام اینکه مقدمات اولیه راه اندازی بازارچه مرزی با بازدید هیئت ویژه اعزامی از استان و تهران از مرزهای این شهرستان انجام گرفته است افزود : بعد از بازدید این هیئت ها از مناطق مرزی روستای شیخ سیلو در بخش مرکزی و روستای پیر احمد کندی در بخش دشتک جهت راه اندازی بازارچه مورد تایید قرار گرفت.

وی گفت :پرونده راه اندازی این بازارچه های مشترک در این شهرستان جهت سیر مراحل نهایی در اختیار هیئت دولت قرار داده شده است.

 

IMG_20200422_072154_028