محمد کواکبی در گفتگو با نوای چالدران با اشاره به رعایت موارد بهداشتی در راستای مقابله با ویروس کرونا  گفت: بهترین راه طبق اعلام مسئولان مربوطه پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن در سطح جامعه است.

وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری و مقابله با این ویروس شهرداری چالدران اقدامات مهمی در ضدعفونی خیابان ، میادین و معابر پرتردد و نخاله برداری کرده است.

وی اظهار کرد: بازار هفتگی چالدران نیز در راستای پیشگری و حفظ سلامت مردم تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

شهردار چالدران افزود: برای مقابله با این ویروس باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم بر این ویروس غالب شویم.