به گزارش نوای چالدران ،،چالدران از سال ۱۳۲۲ بخش شده و از سال ۷۵ به شهرستان ارتقاء پیدا کرده است، با وجود جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر ، مردم فقیر و مظلوم این شهرستان از خدمات درمانی محروم هستند.
متاسفانه تنها خدمات بیمارستان این شهرستان هم در حد درمانگاه هم نیست و به هیچ وجه مورد رضایت نبوده و شایسته این مردم شریف و مرزدار نیست.
با توجه به وضعیت موجود شهرستان چالدران به ویژه از لحاظ درمانی، مهاجرت زیادی از شهر و روستاها به شهرستان های همجوار که یکی از آسیب های توسعه این شهرستان است.صورت میگرد۰

اکثریت افرادی که از شهرستان های همجوار به چالدران برای کار تردد می کنند یکی از مشکلات عدم سکونت دراین شهر را نبود امکانات درمانی ومناسب عنوان می کنند.
هیچ کسی در وضعیت کنونی منکر خدمات شایسته و انقلابی مسئولان در عرصه بهداشت و درمان کشور به ویژه طرح تحول نظام سلامت نیستند و همگان قدرشناس زحمات صادقانه و بدون ریای وزیر بهداشت و مسولین شهرستان در این رابطه هستند.

 

نباید نام بیمارستان را به آن ساختمان وامکانات داد زیرا در حد یک درمانگاه کوچک هم نیست. وضعیت بخش ها، کمبود پرسنل، ، کم توجهی به بیماران و عدم تجهیزات کافی و درصورت وجود تجهیزات عدم نیروی کار بلد ، بیمارستان چالدران را به مرکز تزریقات و پانسمان تبدیل نموده است .عدم تشخیص مناسب بیماری نمونه بارزی در این خصوص میباشد.
مسئولین زحمات زیادی در ارتقاء بیمارستان و راه اندازی مرکز تخصصی متقبل شدند ، و ما قدردان زحمات مسئولین هستیم ، اما این امکانات و نیروی کار که اکثریت آنان تازه کار و ریزیدنت می باشند لایق این مردم باشعور و فهیم نیستند .