فرماندار شهرستان چالدران در حاشیه بررسی مسائل و مشکلات ورزشی بانوان شهرستان در گفتگو با نوای چالدران گفت : در این راستا امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان بالغ بر ۱ میلیارد ۴۸۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب کردیم برای تجهیز و تعمیر سالن های ورزشی و احداث زمین های ورزشی رو باز ، تا کنون از این میزان اعتبار مصوب شده ۴۷۰ میلیون تومان آن اختصاص یافته است .

 

کریم حسین زاده خاطر نشان کرد :امیدواریم بتوانیم با جذب کامل این اعتبار مشکلات عمده ورزش را در این شهرستان کاهش دهیم و در توسعه ورزش شهرستان قدم های اساسی برداریم .