به گزارش نوای چالدران ،این مسابقه در راستای برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شرکت تیم های منتخب والیبال دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستانهای چالدران و شوط در سالن ورزشی شهید زاهد این شهرستان برگزار شد .

در پایان تیم منتخب والیبال دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستان چالدران توانست با نتیجه ۳ بر ۲ تیم منتخب والیبال دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهرستان شوط را شکست دهد.